Glukosbelastning, fPt-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Glubel, fPt-
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt diabetes mellitus eller andra tillstånd med nedsatt glukostolerans. Kontroll efter graviditetsdiabetes. Misstänkt postprandiell hypoglykemi. 

OBSERVERA att separat anvisning sedan 2018-01-15 gäller för gravida! 
 
Kontraindikation:
Undersökningen utförs ej på patienter som genomgått fetmaoperation (ex Gastric bypass eller Gastric sleeve).
Metod:
Funktionsundersökning
Remiss:
Elektroniskt i Take Care
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
 
OBS Belastningen måste ha en egen beställning. Den får inte sambeställas med andra analyser.
Provtagning:

Patienten ska vara fastande under minst 10 timmar före undersökningen. Vatten eller osötat te är tillåtet på kvällen. På morgonen ska patienten inte äta, dricka (1/2-1 glas vatten är tillåtet), röka eller snusa. Patienten bör också undvika kraftig fysisk ansträngning och "stress". Mediciner kan tas som vanligt om inte ordinerande läkare sagt annorlunda. Kosten ska vara normal 3 dagar före belastningen.

Kapillärprov tas vid tiden 0 minuter och efter 120 minuter.

Om fasteprovet (kP-Glukos 0 min) i samband med peroral glukosbelastning visar ≥ 8,0 mmol/L ska belastningen ej utföras. Remitterande läkare kontaktas angående fastevärdet. Ifall det gäller forskningsprover kan belastningen behöva utföras ändå, kontakta i så fall jourläkare på Klinisk kemi för vidare diskussion.
Om patienten före belastningen mår dåligt och uppvisar påtagliga symptom på hypoglykemi (känner sig svimfärdig, illamående och skakig) ska läkare på LNP eller jourläkare på Klinisk kemi kontaktas för diskussion om huruvida belastningen ska utföras eller ej.

Patienten bör räkna med att undersökningen tar ca 2,5 timmar.

Glukosbelastning kan utföras hos beställaren (se instruktioner längst ned), men om det önskas att belastningen utförs på någon av Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningscentraler behövs, utöver en beställning (oavsett om den skett elektronisk eller på konsultremiss) även en bokad tid.

Patienten bokar själv en tid via 1177 eller via Karolinska Universitetslaboratoriets Kundservice.

På Karolinska Universitetslaboratoriet utförs inga glukosbelastningar på barn. Vid behov att utföra en glukosbelastning på barn kan den göras av beställaren, se anvisning nedan.

Referensintervall:

Bedömning sker enligt WHO-kriterier.
Bedömningskriterier för peroral glukosbelastning med kapillär plasmaglukosbestämning:

kP-Glukos 0 min: 4,0 - 6,0 mmol/L
kP-Glukos 120 min: <8,9 mmol/L
Normal glukosbelastning
kP-Glukos 0 min: 6,1 - 6,9 mmol/L
kP-Glukos 120 min: <8,9 mmol/L
Belastning visar värden som vid icke diabetisk fastehyperglukemi (IFG)
kP-Glukos 0 min: <7,0 mmol/L
kP-Glukos 120 min: 8,9 - 12,1 mmol/L
Belastning visar värden som vid nedsatt glukostolerans (IGT)
kP-Glukos 0 min: <7,0 mmol/L
kP-Glukos 120 min: ≥12,2 mmol/L
Belastning visar 120 min-värde som vid diabetes mellitus
kP-Glukos 0 min: ≥7,0 mmol/L
kP-Glukos 120 min: ≥12,2 mmol/L
Belastning visar värden som vid diabetes mellitus
Ackreditering:

Ja

Kommentar: