Bakterie-DNA och Candida-DNA, sepsispanel (T2)

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Candida-DNA, sepsispanel (T2)
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid feber och misstanke om bakteriemi efter bukoperation 
Beställ: Bakterie-DNA, sepsispanel (T2) – B

I panelen ingår: Acinetobacter baumannii-DNA,
Enterococcus faecium-DNA, Escherichia coli-DNA, Klebsiella pneumoniae-DNA, Pseudomonas aeruginosa-DNA, Staphylococcus aureus-DNA. Analys med bakterie-DNA, sepsispanel (T2) skall alltid kompletteras med Blododling.

Vid stark misstanke om Candidemi. 
Beställ: Candida-DNA, sepsispanel (T2) -B 

I panelen ingår: Candida albicans/tropicalis-DNA, Candida krusei/glabrata-DNA och Candida parapsilosis-DNA. Analys av Candida-DNA, sepsispanel (T2) skall alltid kompletteras med Blododling.
Remiss:

​Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
Ta 2st EDTA-rör om både Bakterie-DNA (T2) och Candida-DNA (T2) sepsispaneler önskas.
 

Bakterie-DNA och Candida-DNA sepsispanel (T2)

Använd EDTA-rör, lila propp (K2)
- blodprov, Helblod EDTA, 3-4mL blod
 
Använd samma desin​fektions- och provtagningsteknik som vid blododling.
Länk till Blododling​
  • Prov kan tas i samband med blododling och från samma stick som blododling. 
  • Ta först ett blodrör, till exempel Li-heparin. Röret kan vid behov användas till lämplig analys eller kasseras.
  • Ta därefter prov för för Bakterie-DNA, sepsispanel och/eller Candida-DNA, sepsispanel i EDTA-rör och därefter eventuellt prov för Blododling 
  • ​Vänd EDTA-röret 5-10 gånger efter provtagningen, för att undvika koagel.​
Förvaring / transport:

Hållbar​h​et från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​

EDTA-rör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemperatur: max 12 timmar
- Kylt 2-8oC​: Vid längre än 12 timmars transporttid​

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.  

Felkällor: Koagel i blodet. Blodmängd mindre än 3mL. Blod taget i K3 EDTA-rör
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet. ​

Prov som kommer till laboratoriet på vardagar innan kl.12.00: Svar vanligen samma dag.
Övrig tid: Svar inom 1 dygn.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk, Information om ackrediterade tjänster​​.​