Blododling

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Ange alltid på beställningen om det finns klinisk misstanke med mikroorganismer som kan orsaka labsmitta till exempel brucellos, tularemi eller dimorf svamp.

Misstanke om sepsis – patient som väger >13 kg
     
Beställ: Blododling, aerob/anaerob
En beställning per flaskpar
>36 kg: Blododling x 2-3

Misstanke om sepsis – patienter med vikt <13 kg
Beställ: Blododling, pediatrisk
Beställ: Blododling, pediatrisk/svamp

Före intravenös antibiotikabehandling
Blododling ska alltid tas innan första dos av intravenös antibiotika.
Beställ: enligt misstanke om sepsis

Misstanke om sepsis, inklusive svampsepsis
Till exempel hos immunsupprimerade, IVA-patienter och patienter som vårdas efter bukkirurgi
Beställ: Blododling, aerob/anaerob/svamp

Misstanke om infektiös endokardit
Vid subakut endokardit och vid förekomst av klaffprotes, rekommenderas tre blododlingsset, totalt 60 mL blod. Ibland kan det vara aktuellt med blododlingar vid flera tillfällen, med visst tidsintervall. Odlingstiden förlängs till 10 dagar.
Beställ: Blododling, endokardit x 3

Specifik misstanke om svampsepsis eller blandinfektion     
Svampflaska bör kombineras med provtagning av aerob/anaeroba blodflaskor, bakterier växer inte i svampflaskan.
Beställ: Blododling, svamp

Misstanke om disseminerad tuberkulos eller annan mykobakterios
Beställ: Blododling Mykobakterier

Blododling remitterad från vårdcentral
Vid misstanke om sepsis eller annan frågeställning som indicerar provtagning av blododling. Patienten ska remitteras till akutmottagning eller infektionskliniken för bedömning och provtagning. Provtagningscentralen (PTC) tar inte prov för blododling.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange på beställningen
- klinisk misstanke om mikroorganismer som kan orsaka labsmitta till exempel brucellos, tularemi eller dimorf svamp  
- hur du tar provet, perifert, via PVK eller CVK
- misstanke om svampinfektion
Provtagning:
Kontrollera alltid hållbarhetstiden på blodflaskorna innan provtagning. Blodflaskor med mindre än 10 dagar kvar till utgångsdatum får inte användas.

Ta alltid blododling innan första dos av antibiotika. Om patienten står på antibiotika, ta blododlingen innan nästa antibiotikados.

Blododling med aerob och anaerob blodflaska
Använd: Aerob + Anaerob blodflaska (ett flaskpar)
Fyll 10 mL blod/blodflaska.
>36 kg: Blododling x 2-3, 10 mL blod/blodflaska
13 - 36 kg: Blododling x 1, 10 mL blod/blodflaska

Blododling med pediatrisk blodflaska
Använd: Ped blodflaska
Fyll 0,5-4 mL blod/blodflaska, beroende på barnets vikt. 

Blododling med svampflaska
Använd: Mycosis IC/F blodflaska, vid specifik frågeställning om svamp.
Fyll 10 mL blod/blodflaska.

Blododling med blodflaska för Mykobakterier
Använd: Myco/F Lytic blodflaska, för mykobakterier och Mycobacterium tuberculosis.
Fyll 3-5 mL/blodflaska. En blododlingsflaska är vanligtvis tillräckligt.

Märk blodflaskorna såhär

Desinfektera med klorhexidinsprit innan provtagning:
 • Desinfektera blodflaskornas och blodrörets membran 5 sekunder. Låt lufttorka.
 • Perifert och PVK: Tvätta huden i mer än 5 sekunder. Huden ska vara fuktig med sprit minst 30 sekunder. Låt lufttorka. 
 • För prematura barn kan klorhexidinlösning 1 mg/mL användas.
 • CVK: desinfektera injektionsventilen. Gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit i 30 sekunder. Låt lufttorka.
Perifer provtagning med ett stick:
 • Använd helst butterfly och speciell Hållare vid provtagningen.
 • Ta först ett blodrör, till exempel Li-heparin. Röret kan vid behov användas till lämplig analys eller kasseras.
 • Ta därefter alla 4 blodflaskorna från samma stick. Börja med en aerob blodflaska.
 • Undvik backflöde - håll flaskan lägre än instick.
 • Fyll varje blodflaska med 10 mL blod, till fyllnadslinjen eller egen markering på skalan.
 • När du tar blodflaskor till svamp och mykobakterie/TB eller blodprover, kan Hållare kompletteras med Insats till Hållare.
Nyinsatt PVK:
 • ​Vid akuta fall kan blododlingen tas från nyinsatt PVK.
 • Ta provet inom 30 min från att PVK satts.
 • Tvätta blodflaskornas membran och insticksstället enligt rutin för perifer blododling och låt lufttorka.
 • Börja med att ta ett blodrör ex Li-heparin.
 • Ta därefter alla 4 blodflaskorna. Börja med en aerob blodflaska.
CVK:
 • ​Vid misstanke om kateterrelaterad infektion tas prov från CVK och samtidigt tagen perifer odling.
 • Provtagning perifert + CVK ska utföras inom 15 min.
 • Provvolymerna ska vara identiska, 10 mL/blodflaska.
Provtagning med spruta på små barn:
 • ​Arbeta sterilt
 • Fyll sprutan med anpassad mängd blod
 • Sätt i en ny spets i en Ped blodflaska och för över blodet från sprutan till blodflaskan
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Blodflaskor

 • Torka bort synligt blod från flaskorna.
 • Förvara blodflaskorna i rumstemperatur. 
 • Blodflaskorna ska vara på laboratoriet snarast, om möjligt inom 2 timmar.
 • Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​
Felkällor: För kort desinfektionstid, mindre än 30 sekunder, eller orena handskar kan innebära att blodflaskan förorenas av hudbakterier.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Blododling, aerob, anaerob och pediatrisk: Bakterier, skriftligt/elektroniskt svar vid förekommande växt. Kliniskt relevanta fynd telefonbesvaras vanligen. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar. 

Blododling endokardit, blododling aerob/anaerob/svamp, blododling pediatrisk/svamp samt vid frågeställningen Brucella: Svar vid förekommande växt enligt ovan. Negativa svar lämnas efter 10 dagar.

Blododling, svamp (Mycosis IC/F blodflaska): Svar lämnas vid förekommande växt. Negativa svar lämnas efter 2 veckor.

Blododling Mykobakterier: Svar vid förekommande växt, vanligen inom 2-4 veckor. Negativa svar efter 8 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:
Inför provtagning ska blodflaskor förvaras i rumstemperatur helst mörkt i skåp eller under duk.