Kateter, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för ESBL och MRSA, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange vilken typ av kateter och var den är placerad.

Specifika remissuppgifter anges på ESBL och MRSA, se separata anvisningar.
Provtagning:
Läs mer om katetrar och drän i vårdhandboken Katetrar, sonder och drän
 
Prov tas på olika sätt om det är infart eller olika typer av dränspetsar eller kärkateterspetsar.

Kateter infart/insticksställe
Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling
- ESBL-CARBA
- MRSA-DNA
- Svampodling

Fukta pinnen med steril koksaltlösning innan provtagning. Tryck och rotera pinnen vid insticksstället.

Dränspetsar
Exempelvis EDA, pleuradränspets med flera
Använd Sterilt provrör eller burk
- Bakteriodling djup infektion
- Svampodling

Desinfektera kateterns insticksställe med M-sprit/klorhexidinsprit och låt torka. Avlägsna katetern och klipp av cirka 5 cm med steril sax. Stoppa katetern i röret/burken.
 
Kärlkateterspets
Använd Sterilt provrör eller burk
- Bakteriodling djup infektion
- Svampodling

Desinfektera kateterns insticksställe med M-sprit/klorhexidinsprit och låt torka. Avlägsna katetern och klipp av cirka 5 cm med steril sax. Stoppa katetern i röret/burken.
Förvaring / transport:
​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • ​Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne. Svarstid för ESBL och MRSA, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas
- Bakterieodling
Kateter infart och kärlkateterspets: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
Dränspets: Positiva svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter cirka 6-10 dagar.

- Svampodling: Positiva svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter cirka 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​
Kommentar:
Kateterspets från urinkateter, U-KAD, rekommenderas inte för odling.