Celler, B-

Klinisk kemi

Rapportnamn: B-Celler
Indikationer / kompletterande analyser:

​Differentialräkning av de vita blodkropparna till de normalt förekommande cellslagen neutrofila, eosinofila och basofila granulocyter, lymfocyter och monocyter samt i förekommande fall blaster och andra omogna former av vita blodkroppar. Observera att när frågeställningen gäller avvikelser i den röda blodbilden, t.ex. förekomst av schistocyter skall B-Erytrocytmorfologi beställas.

Metod:
Flödescytometri (mikroskopi/visuell klassificering vid manuell bedömning), se rubrik Kommentar.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Vid beställning av B-Celler utförs även B-Leukocyter, partikelkoncentration.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

 • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
 • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
 • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
 • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Tiderna gäller för fullständigt blodstatus . Vissa analyser har längre hållbarhet, se provtagningsanvisning för respektive analys.

Venöst prov

 • OBS får inte centrifugeras
 • Rumstemperatur, max 8 timmar
 • Kylt, max 8 timmar
 • Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 8 timmar och bifogas.
 • För maskinell räkning är venöst prov hållbart 24 timmar i rumstemperatur. Om manuell räkning behövs och provet är > 8 timmar kan detta endast göras om utstryk är medskickat.

Kapillärt prov

 • OBS får inte centrifugeras​
 • Rumstemperatur, max 4 timmar
 • Kylt, max 4 timmar
 • Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 4 timmar och bifogas.
 • För maskinell räkning är kapillärt prov hållbart 6 timmar i rumstemperatur. Om manuell räkning behövs och provet är > 4 timmar kan detta endast göras om utstryk är medskickat
Referensintervall:
Enhet: 109/L
​Ålder

Neutrofil
Lymfocyt
Monocyt
Eosinofil​
Basofil
​< 2 dagar
​5,0-25,5
​1,5-9,0
​0,5-2,5
​0,0-1,0
​0,0-0,1
​2-6 dagar
​1,5-15,0
​1,8-14,0
​0,3-3,2
​0,2-2,0
​0,0-0,1
​7-28 dagar
​1,0-11,0
​2,3-12,0
​0,2-2,0
​0,1-1,2
​0,0-0,1
​1-4 mån
​1,2-8,1
​3,0-12,6
​0,2-1,1
​0,0-0,7
​0,0-0,1
​5-12 mån
​1,2-7,2
​3,6-12,0
​0,2-1,0
​0,0-0,6
​0,0-0,1
​1-2 år
​1,5-8,8
​3,0-11,2
​0,2-1,0
​0,0-0,6
​0,0-0,1
​3-4 år
​2,0-9,6
​2,1-9,6
​0,2-1,0
​0,0-0,6
​0,0-0,1
​5-6 år​
​1,5-8,9
​1,5-8,3
​0,2-0,9
​0,0-0,6
​0,0-0,1
7-10 år
​2,0-8,4
​1,5-6,5
​0,2-0,8
​0,0-0,5
​0,0-0,1
​11-17 år
​2,0-8,0
​1,0-5,5
​0,1-0,8
​0,0-0,5
​0,0-0,1
​≥ 18 år​
​1,6-5,9
​1,1-3,5​
​0,2-0,8​
​0,0-0,5
​0,0-0,1​

Neutrofil = Granulocyter, neutrofila
Eosinofil = Granulocyter, eosinofila
Basofil = Granulocyter, basofila
Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.  När maskinell cellräkning inte är möjlig krävs expertgranskning av utstryk och detta kan endast garanteras mellan kl 07:00 och 19:00 (DS, Huddinge, Solna och SöS) eller 07:00-16:00 (NTS och STS). Observera att separat räkning av B-Neutrofila granulocyter alltid kan utföras.​

Observera att räkning av B-Neutrofila granulocyter även då kan utföras dygnet runt och vi rekommenderar att denna analys beställs i stället för B-Celler i de fall en fullständig differentialräkning inte är nödvändig.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

I första hand sker en maskinell bedömning. Vid patologiskt mönster eller vid tveksamhet beträffande den maskinella tolkningen, utföres manuell bedömning.