Troponin T, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: TnT
Rapportnamn: P-Troponin T
Indikationer / kompletterande analyser:
Instabil angina pectoris, akut myokardskada, akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kardiomyopati, myokardit, vid antitrombotisk behandling av coronarkärlstrombos samt vid njursvikt.
Kompletterande analyser: P-CKMB (vid reinfarkt eller trombolys), P-NT-proBNP.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Ange provtagningstid.​

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Anvisning​ för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum. 
Referensintervall:
Enhet: ng/L
​​Vuxna
​≥18 år
​<15 ng/L
​Beslutsgräns
​>14 ng/L
​Barn
​6 dagar - <6 månader
​<87 ng/L
​6 månader - <1 år
​<39 ng/L
​​1 år - <18 år
​<11 ng/L


Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja