ProBrain natriuretisk peptid, NT-, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • pro-BNP
  • NT-proBNP
Rapportnamn: P-NT-proBNP
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut och kronisk hjärtsvikt, dyspné, vänsterkammardysfunktion, hjärtinfarkt

Kompletterande analyser: P-Renin, P-Aldosteron eller P-Troponin T
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: ng/L
 
Barn ​
​8-30 dagar​<2100
​1-<12 mån​<650
​1-<2 år​<400
​2-<6 år​<300
​6-<18 år​<160
Kvinnor
​<50 år​<155
​≥50 år​<222
​Män
​<50 år​<84
​≥50 år​<194
 
Vid utredning av misstänkt hjärtsvikt har NT-proBNP ett högt negativt prediktivt värde, det vill säga ett lågt värde (<125 ng/L eller vid akuta symptom <300 ng/L) kan tillsammans med ett normalt EKG med stor sannolikhet utesluta hjärtsvikt. Förhöjda värden kan förutom hjärtsvikt orsakas av många olika sjukdomstillstånd.2
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja