Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, provhantering, förvaring och transport

Klinisk kemi

Remiss:

Enligt anvisning för respektive analys.

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Efter provtagning

  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
  • Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat.
  • Om röret anländer till laboratoriet inom 4 timmar behövs ingen centrifugering. Röret kan förvaras i rumstemperatur.

Undvik att ställa provrören i direkt solljus.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 15 - 25°C, max 4 timmar
Centrifugering: 
  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G, om inget annat anges i provtagningsanvisningen. 
Centrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 1 5 -25°C, max 1 dygn
  • Kylt 4 - 8 °C, max 3 dygn
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryst -20 °C, vid längre än 3 dygn förvaring 

För prover som skickas med post, om inget annat anges i provtagningsanvisningen. Se information här.

Svarsrutiner:

Enligt anvisning för respektive analys.

Ackreditering:

Se respektive analys.

Kommentar:

​Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit.

För övriga analyser kan proverna behöva omhändertas på annat sätt. Se respektive provtagningsanvisning.