Prover som skickas med post

Här hittar du information som är viktig när du skickar prover per post.

OBS! Prover som ska skickas med post får ej skickas med rekommenderat brev!

För att prover ska kunna skickas med post behöver du:

 1. Läsa provtagningsanvisningar för respektive prov för att kontrollera att provet kan skickas med post.
  Vilken hållbarhet proverna har, ser ni i respektive provtagningsanvisning under rubriken Förvaring/Transport i provtagningsanvisningarna.

 2. Skicka proverna måndag till torsdag!

 3. Proverna ska packas i tre lager (se även länk till folkhälsomyndigheten): 

  a. Provrör
  b. Tät Sekundärförpackning (en ytterhylsa/transporthylsa)
  c. En styv ytterförpackning, dvs kartong för postförsändelse
     Postkartonger finns att köpa i webbutiken

 4. Märk provförsändelsen med: UN3373 och Biologiskt material, kategori B.

 5. Posta proverna i en brevlåda som töms så snart som möjligt samma dag

Drogtestprover ska skickas i särskilda skickkuvert för drogtest. Skickkuverten för drogtester finns att köpa i webbutiken. Observera att etikett för drogtester måste fästas nogrannt på rör och kork!

 

Hantering av blodrör innan packning 

Hantering av blodprovsrör med gul, ljusgrön, röd och rosa-grå propp innan transport:

1. Centrifugera rören

2. Häll av serum/plasma till ett avhällningsrör utan tillsats.
    Märk röret med "Serum"/ "Plasma" och identitet/streckkod.
    För mer information se respektive provtagningsanvisning

Tid- och miljöpåverkan såsom väder och temperatur, påverkar provernas hållbarhet. För att kunna bedömma analyssvaren korrekt är det därför viktigt att provtagningstiden är angiven på remissen.

Packning av frysta prover som ska skickas med post

För att frysta prover ska hålla hela transporten till laboratoriet behöver de skickas i kolsyreis. Gör så här för att packa frysta prover:

1. Fyll en frigolitlåda till hälften med kolsyreis.

2. Lägg proverna i en påse och lägg påsen på kolsyreisen.

3. Fyll upp lådan med kolsyreis, lägg ett absorberande material överst och tejpa igen locket.

4. Lägg frigolitlådan i en kartong.

5. Lägg remisserna till proverna i en plastficka eller en plastpåse mellan frigoliten och kartongen.

Lägg en lapp med avsändarens kontaktuppgifter bland remisserna så att vi lättare kan ta kontakt med er vid eventuella frågor.

6. Tejpa ihop kartongen och märk den tydligt med provinlämningens adress samt etiketter enligt "Packa provet rätt", Folkhälsomyndighetens dokument om packning av prov.

Adress till provinlämningen Huddinge

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

Adress till provinlämningen Solna

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

 

Instruktion "Packa provet rätt"