Zink, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Zink
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Om flera rör tas med samma kanyl ska zinkprovet inleda provtagningen för att förhindra eventuell kontaminering av zink från kork.

Ange provtagningstid.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Förvara röret stående i 30 min efter provtagning (för att undvika hemolys).  

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 timme

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G
  • Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. 
  • Märk röret med "Serum" och identitet/streckkod.

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Rumstemperatur, max 4 dygn
  • Kylt, max 4 dygn
  • Fryst, vid längre än 4 dygns förvaring​
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
10-17
Felkällor: Viss reduktion av S-Zinkvärdet kan ses postprandialt.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja