von Willebrandfaktor propeptid, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • vWF-pp
 • vWF:pp
 • von Willebrand factor propeptide
Rapportnamn: P-vWF-propeptid
Indikationer / kompletterande analyser:

Klassifikation av von Willebrands sjukdom (vWS).

Analys av von Willebrandfaktorns propeptid är ett verktyg för att karakterisera typen av vWS, särskilt hos individer med en förkortad plasmahalveringstid av VWF. Vid analys av vWF-propeptid ska analys av vWF:Ag göras samtidigt för att kunna beräkna kvoten vWF-propeptid/vWF:Ag.

Metod:

ELISA, fotometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Elektroniskt i Labportalen med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
  Ange provtagningstid.
 • Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Lista över provtagningsenheter i Stockholm där provtagning kan ske (länk). 

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Ocentrifugerat prov:

 • Rumstemperatur, max 30 minuter


Centrifugering:

 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • BS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.


Centrifugerat och avhällt prov:

 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering


Transport av frysta prover:

 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis


Transport (utanför Stockholmsregionen):

 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.


Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:

Bedömning av laboratorieläkare

Svarsrutiner:

Vid behov, i samråd med koagulationskonsult.

Ackreditering:

Nej