Calcium-fosfatprodukt, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CaxP
Rapportnamn: P-Ca-fosfatprodukt
Indikationer / kompletterande analyser:

Används endast som kvalitetsindikator för dialysbehandling.

Metod:
Beräknat värde
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Saknas

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Vid beställning av P-CaxP utförs mätningar av P-Albumin, P-Calcium och P-Fosfat och P-CaxP-produkten räknas ut och besvaras till beställaren utan referensintervall. Även albuminkorrigerat P-Calcium besvaras.

Formler
P-Calcium-fosfatprodukt, P-CaxP:
P-CaxP = P-Calcium(korr) x P-Fosfat

Albuminkorrigerat P-Calcium:
P-Calcium (korr) = P-Calcium + 0,01 x (39 - P-Albumin)