Gallsyror, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fS-Gallsyror
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss Klinisk kemi Allmän
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsakivator, gul propp

Fasteprov

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum. 
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
< 10
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej