Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp, provhantering, förvaring och transport

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Gelrör, gul propp
Remiss:

Enligt anvisning för respektive analys.

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Efter provtagning
  • Vänd röret direkt efter provtagning 6-10 gånger.
  • Förvara röret stående i 30 min efter provtagning (för att undvika hemolys).

Undvik att ställa provrören i direkt solljus. 

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 15-23 °C, max 4 timmar
Centrifugering: 
  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G, om inget annat anges i provtagningsanvisningen. 
Centrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 15-23 °C, max 1 dygn
  • Kylt 4 - 8 °C, max 3 dygn 
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryst -20 °C, vid längre än 3 dygns förvaring

För prover som skickas med post, om inget annat anges i provtagningsanvisningen. Se information här.

Svarsrutiner:

Enligt anvisning för respektive analys.

Ackreditering:

Se respektive analys.

Kommentar:

​Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit.

För övriga analyser kan proverna behöva omhändertas på annat sätt. Se respektive provtagningsanvisning.