Fibrin-D-Dimer, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • D-dimer
 • Fibrin degradationsprodukt
Rapportnamn: P-Fibrin-D-Dimer, vid önskemål om närvårdsanalys beställ P-Fibrin-D-Dimer, snabbtest (Närvård)
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om djup ventrombos/lungemboli respektive DIC (disseminerad intravasal koagulation) 

Se fördjupad information om de åldersanpassade beslutsgränserna.​
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi allmän
 
Närvårdsanalys
Elektroniskt i TakeCare, eller
Pappersremiss närvård: Lokala närvårdsanalyser
Provtagning:
Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 8 timmar. Centrifugera så snart som möjligt.

Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15-20 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15-20 ºC)
 • Plasman avhälls till ett Ellermanrör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov
 • Rumstemperatur, max 8 timmar
 • Kyla, max 8 timmar
 • Fryst vid förvaring längre än 8 timmar

Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.​

Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna
 

 

Referensintervall:

Enhet: mg/L FEU (FEU=Fibrinogen Equivalent Units).

Åldersanpassad beslutsgräns över 50 års ålder; <0,01 x patientens ålder. Exempel:

Ålder (år) Beslutsgräns 
<51 <0,50 
51 <0,51
⁞   ⁞ ⁞   ⁞
75 <0,75 
⁞   ⁞ ⁞   ⁞
98 <0,98 

Beslutsgränsen gäller från 1 år. Pediatriska referensintervall är något osäkra.

Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

Kontrollera att det inte finns ett koagel i provet, se Centrifugering av blodrör.
Om det finns koagel så kan plasman från röret inte användas, utan måste kasseras. Ta ett nytt prov​

 

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (Länk) 

Analysen kan även utföras lokalt på närvårdslaboratorier anknutna till Karolinska, se länk för att hitta ett närvårdslaboratorium nära dig.