von Willebrandfaktor CBA, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • vWF-CBA, P-
 • vWF-Collagen binding assay, P-
 • vWF-kollagenbindande aktivitet, P-
Rapportnamn: P-vWF-CBA
Indikationer / kompletterande analyser:
Klassifikation av von Willebrands sjukdom.
Analys av von Willebrandfaktorns förmåga att binda till kollagen (vWF:CBA) kan bidra till diagnostiken när det gäller att särskilja mellan de 4 olika undergrupperna av vWS typ 2. Vid analys av vWF:CBA ska analys av vWF:Ag göras samtidigt för att kunna beräkna kvoten vWF:CB/vWF:Ag.
Metod:
ELISA, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Elektroniskt i Labportalen med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation
Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. 
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 
 • Ange provtagningstid. 

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:
Vid behov, i samråd med koagulationskonsult
Ackreditering:

​Nej