Provtagningsenheter som utför provtagning av specialkoagulationsprover

Följande provtagningsenheter inom Karolinska Universitetslaboratoriet utför provtagning av specialkoagulationsprover