Sediment, U-

Klinisk kemi

Rapportnamn: U-Sediment
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt njurparenkymskada, t.ex. glomerulonefrit.
Orienterande undersökning vid kristallförekomst.
I enstaka fall vid pyleonefrit.
Kan vara av värde för lokalisering av eventuell blödning.
Metod:
Mikroskopi
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän 

Ange frågeställning och provtagningstid.
Dysmorfa erytrocyter besvaras endast vid denna specifika frågeställning. Ange denna vid beställningen!

Provtagning:
Nykastad urin, helst morgonurin men alltid minst 4 timmars blåsinkubation.
Centrifugrör, 10 mL nykastad urin.

Till laboratoriet inom 1 timme. Kan kylförvaras i max 4 timmar.

OBS! Vid frågeställning dysmorfa erytrocyter måste provet omedelbart till Klinisk kemi.

Specialrör för hållbarhet upp till 48 timmar innan analys finns på Karolinska Universitetslaboratoriets alla provtagningsenheter. Patienter kan således lämna urinprov där de själva önskar.
Rören finns även att beställa på MediCarrier, artikelnummer se nedan. Dysmorfa erytrocyter kan dock inte bedömas i sådana rör.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

 • Rumstemperatur, max 1 timme
 • Kylt, max 4 timmar

Vid längre tids förvaring

 • 8 mL välblandad urin (förvarad enligt ovan) förs över till specialrör. OBS röret måste fyllas till det övre strecket.
 • Röret heter. Vacuumrör, Urin, för kemianalys, provstabiliserande tillsats. Röd/gul propp, 10/8mL. Artikelnummer i MediCarrier 67721.
 • Hållare med överföringsstrå kan användas. Artikelnummer i MediCarrier 99748.
 • Specialröret blandas efter påfyllnad genom att vända det 8-10 gånger.
 • Specialröret kan förvaras i:
  • Rumstemperatur, max 48 timmar
  • Kyla, max 48 timmar
Referensintervall:

 

​U-Erytrocyter​0  - 3
​U-Leukocyter​​0  - 3
U-​Hyalina cylindrar ​Kan förekomma normalt
U-​Granulerade cylindrar​0
​U-Vaxcylindrar ​0
U-​Cellcylindrar​0
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
U-Sediment utförs helst på specifik frågeställning, t ex. cylindrar.

Ingående analyser:
U-Erytrocyter
U-Leukocyter
U-Cylinder, hyalin
U-Cylinder, gran
U-Cylinder, vax
U-Cylinder, cell

U-Testremsa utförs alltid vid beställning av U-Sediment.