Laktat, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Laktat
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp
Vänd röret direkt efter provtagning 8-10 gånger.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 8 timmar
Centrifugering: 
  • 10 min i 2000 G
  • Överför plasma omgående till ett rör utan tillsatts.
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
0,5-2,2
Felkällor: Lipemi > 1,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja