LDL-kolesterol, fP-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Lipidstatus
Rapportnamn: fP-LDL-kolesterol
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning vid misstanke om blodfettsrubbning, vid bedömning av kardiovaskulär risk, inför och vid uppföljning av lipidsänkande behandling.

Vid beställning av fP-LDL-kolesterol ingår även analys av P-Kolesterol, P-HDL-kolesterol och fP-Triglycerider samt beräkning av non-HDL-kolesterol.

Kompletterande analyser kan vara: P-Apolipoprotein B, P-Apolipoprotein A1, P-Lipoprotein (a).

Metod:
Beräknat värde, se kommentar.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Fasteprov rekommenderas

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

 

​Enhet: mmol/L
​0-<1 år​0,8-3,5
​1-17 år​1,3-4,0
​18-31 år​1,2-4,3
​31-50 år​1,4-4,7
51 år​2,0-5,3
Referenser: 
  1. För barn 0-17 år: Kulasingam V, Benjamin P Jung et.al.; Pediatric reference intervals for 28 chemistries and immunoassays on the Roche cobas 6000 analyzer - A CALIPER pilot study; Clinical Biochemistry 43 (2010) 1045-1050
  2. För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.
Felkällor:

LDL-kolesterol beräknas ej vid Triglycerider >4,0 mmol/L. Apolipoprotein B och/eller non-HDL-kolesterol kan vara bra alternativ.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

fP-LDL-kolesterol beräknas med Friedewalds formel med hjälp av P-Kolesterol, fP-Triglycerid och P-HDL-kolesterol enligt: 

fP-LDL-kolesterol (mmol/L) = P-Kolesterol – P-HDL-kolesterol – (0,45 x fP-Triglycerid). 
Beräkningen utförs ej om fP-Triglycerid är >4,0 mmol/L. 
Önskvärda nivåer av LDL-kolesterol vid lipidsänkande behandling är beroende av uppskattad kardiovaskulär risk och skiljer sig något åt mellan Läkemedelsverkets riktlinjer (3) från 2014 och europeiska riktlinjer (4) 2019. 
 
Referenser: 
3. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Länk till läkemedelsverket
4. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. PubMed (Länk)​