Apolipoprotein B, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Apo B
Rapportnamn: P-Apolipoprotein B
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst plasma. 
Referensintervall:

Enhet: g/L

​Kvinnor
​0,60 - 1,17
​Män
​0,66 - 1,33​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja