Tramadol, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • Drogtest
  • Tramadol
Läkemedelsnamn:
  • Tradolan(urin)
Akutföreskrifter:
 
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruks- och intoxikationsfrågeställning
Metod:
Screening utförs med immunkemisk metod.

Verifiering utförs med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-HRMS/MS)

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
 
Remiss:
Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen
Pappersremiss: ​Droganalys, Klinisk farmakologi
(För företagsprov remiss Drogtest för arbetslivet).

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:

Övervakad provtagning, se instruktioner: ​beskrivningar och bilder​.
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla. 
Ackreditering:

Ja