Metotrexat lågdos, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: 7-OH-metotrexat
Läkemedelsnamn:
 • Methotrexate
 • Ebetrex
 • Metoject
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 13:00 vardag, kl 11:00 helg.

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll vid lågdosbehandling med metotrexat alt. för kromatografisk analys vid högdosbehandling och samtidig behandling med glukarpidas (glutamatkarboxipeptidas,Voraxaze) då immunokemisk metod ger missvisande (falskt höga) resultat.

OBS! Vid högdosbehandling beställs annars Metotrexat högdos, P- som utförs av Klinisk kemi.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Metotrexat lågdos -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • orsak till provtagning 
 • övriga läkemedel 
 • frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 2 mL venblod. 

Provtagning 24 timmar efter dos.

Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. Ljusskydda provet.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svar lämnas på metotrexat och dess delvis aktiva metabolit 7-OH-metotrexat.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej