Metotrexat, P-

Klinisk kemi

Läkemedelsnamn:
  • Methotrexate
Rapportnamn: P-Metotrexat
Akutföreskrifter:
För akutsvar krävs akutbeställning. Analyseras dygnet runt på Klinisk kemi, Karolinska Solna. Kontakta laboratoriet på det lokala sjukhuset för transport till Solna utanför ordinarie turer.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll vid högdosbehandling med metotrexat. Läkemedelsutsöndringen följs genom koncentrationsmätningar där metotrexatnivåerna efter avslutad infusion avgör dos och varaktighet av antidottillförsel (Calciumfolinat, Leucovorin). 

OBS! Vid lågdosbehandling beställs Metotrexat lågdos, P/S- som utförs av Klinisk farmakologi. Denna analys kan även behöva utnyttjas vid användning av karboxypeptidas (Glukarpidas, Voraxaze) i samband med högdosbehandling då analysmetoden vid Klinisk kemi i dessa ovanliga fall kan ge missvisande (falskt höga) resultat.
Metod:
Immunkemi, enzymatisk reaktion (s.k. EMIT), fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp 

Kapillärprov (vid behov speciellt på barn): Kapillärprovtagningsrör med Li-heparin, utan gel, grön propp.

Ska ljusskyddas.

Ange provtagningstid och tid från start av metotrexatinfusion.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt, max 3 dygn 
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring

Ska ljusskyddads

 

Referensintervall:
Kliniska beslutsgränser varierar och tillämpas i enlighet med specifikt behandlingsprotokoll.
Detektionsgräns: 0,1 mikromol/L.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja