Trombocyter, partikelkoncentration, B-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • TPK
 • TPK citrat
 • MPV
 • PDW
Rapportnamn: B-Trombocyter respektive B-Trombocyter,citrat
Indikationer / kompletterande analyser:

B-Trombocyter
Räkning av trombocytantalet ingår i alla utredningar avseende såväl oklara hematologiska fall som oklar blödningsbenägenhet.

Kompletterande analyser:
B-Trombocyter,citrat och B-TPK, Trc(B)-MPV och Trc(B)-PDW, se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

B-Trombocyter,citrat
Vid misstanke på pseudotrombocytopeni (aggregation av trombocyter) kan trombocyter i citratrör analyseras.
-Beställning: B-Trombocyter,citrat kan beställas elektroniskt (i annat fall används konsultremiss).

I de fall laboratoriet efterfrågar provtagning i ACD-rör ska beställningen, provtagning och provhantering göras lika som för B-Trombocyter, citrat men provet tas i ACD-rör. 
Kontrollera rörens utgångsdatum då hållbarheten för ACD-rör är kort.
ACD-rör kan hämtas på Kinisk kemi (Karolinska, Norrtälje, Danderyd, Södersjukhuset) eller provtagningscentralen (Södertälje). Alternativt kan ACD-rör beställas via MediCarrier eller i Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik. 
-
B-TPK,  Trc(B)-MPV och Trc(B)-PDW
Trc(B)-MPV (Trombocyter medelcellvolym) och Trc(B)-PDW(Trombocyter distributionsvidd) kan beställas elektroniskt (i annat fall används konsultremiss).
Provtagning och provhantering är samma som för B-Trombocyter, se nedan.
Metod:
Impedans och Flödescytometri (mikroskopi vid manuell bedömning)
Remiss:

Elektroniskt i TakCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår även i Blodstatus.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

 • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
 • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
 • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
 • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).


Provtagning för trombocyter i citratrör (koagulationsrör), blå propp, se indikationer tillägg.

 • Röret skall fyllas tills vakuumsuget upphör
 • Vänd röret 5-10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Hållbarhet i citratrör 28 timmar.
 • Får INTE förvaras i kyl, kylförvaring ökar risken för trombocytaggregat.
 • OBS röret får INTE centrifugeras.


Provtagning för trombocyter i ACD-rör, gul propp, se indikationer tillägg.

 • Kontrollera rörens utgångsdatum då hållbarheten för ACD-rör är kort
 • Röret skall fyllas tills vakuumsuget upphör
 • Vänd röret 5-10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Hållbarhet i ACD-rör 24 timmar.
 • Får INTE förvaras i kyl, kylförvaring ökar risken för trombocytaggregat.
 • OBS röret får INTE centrifugeras.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

EDTA-rör:

 • Rumstemperatur, max 72 timmar
 • Kyla, max 72 timmar

 

Citratrör: Se indikationer och tillägg

 • Rumstemperatur, max 28 timma
 • Kyla, nej, kylförvaring ökar risken för trombocytaggregat.

 

ACD-rör: Se indikationer och tillägg

 • Rumstemperatur, max 24 timmar
 • Kyla, nej, kylförvaring ökar risken för trombocytaggregat.

 

För fullständig blodstatus, se Blodstatus.

Referensintervall:
Enhet: 109/L

​​Barn
​< 21 dagar
​85-475
​21-28 dagar
​80-600
​1-3 månader
​160-600
​4-12 månader
​130-500
​1-17 år
​150-400
​Kvinnor
​165-387
​Män
​145-348

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja