Pipekolsyra, P-

CMMS

Alternativa sökord:
  • L-pipekolsyra
  • Homoprolin
  • Piperidin-2-karboxylsyra
  • Pipekolinsyra
Indikationer / kompletterande analyser:

Kramper hos nyfödda.
Pipekolsyra är förhöjt vid B6-svarande kramper.

Metod:
Vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: "Pipekolsyra, -P".

Pappersremiss: Remiss för utskrift hittas under CMMS remissinformation, välj "Metabolutredning".

För remissuppgifter se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.    

Provtagning:

Venblod. Na-heparinrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma.

Små barn eller om venös provtagning EJ möjlig: 1 mL blod i mikrorör Li-heparin (utan gel om möjligt). Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Förvaring / transport:
Referensintervall:
 Ålder  µmol/L
 Under 1 år  < 2,4
 1 - 5 år  < 3,3
 Äldre än 5 år  < 5,1
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.​

Analysen utförs 2 - 4 gånger per månad​.​

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet.​Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 9 dagar.​​

Kortaste svarstid vid akut analys: 1 - 2 arbetsdagar vilket kräver att beställaren kontaktar CMMS via Kundservice innan provet skickas​​​​.

Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut