Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport

CMMS

Remiss:
Ange på remissen:
 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum)och namn
 • Provtagningsdatum och -tid
 • Provmaterial: typ av plasma (t ex "Na-heparinplasma")
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig.
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data 
 • Medicinering
Provtagning:
 • Na-heparinrör har bokstavskoden NH tryckt på röret.
 • Om du tar provet i mikrorör Li-heparin med gel, anger du det på remissen. 
 • 2,5 mL helblod motsvarar ungefär 1 mL plasma.
 • Fyll vakuumrör tills vakuumverkan upphör.
 • Fyll mikrorör till högsta markeringen.

Se "ID-kontroll och märkning" och "Blodprovtagning"" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. 

Efter provtagning:

 • Vänd röret direkt efter provtagning 10 gånger (eller använd provrörsvagga).
 • Ange provtagningsdatum och -tid på röret.  
 • Låt provet anta rumstemperatur (ungefär 10 minuter).

Undvik att ställa provrören i direkt solljus. 

Avskilj plasman inom 1 timme från provtagning. Ifall avskiljningen sker senare, ange tid från provtagning på remissen.
 • Centrifugera: 10 min, G-tal 2000.
 • Pipettera av plasman till ett avhällningsrör. Lämna några mm av plasmapelaren kvar i provtagningsröret (pipettspetsen får ej gå ner i buffy coat-skiktet). Minst 0,5 mL plasma ska avhällningsröret innehålla (0,3 mL ifall provet har tagits kapillärt).
 • Märk avhällningsröret med RID-nummer (eller patient-ID), provtagningsdatum och -tid. Skriv även vilken typ av plasma röret innehåller (t ex ”Na-heparinplasma”).
 • Förslut avhällningsröret.
 • Frys omedelbart ifall provet ska förvaras och skickas fryst (se respektive provtagningsanvisning). 
Förvaring / transport:

Om analysen kräver frystransport av plasman (se respektive provtagningsanvisning):

 • Förvara och skicka plasman fryst.
 • Ifall den frysta plasman skickas med post, måste den skickas i kolsyreis.

Om analysen tillåter transport i rumstemperatur (se respektive provtagningsanvisning):

 • Måste vara framme inom ett dygn.
 • Förvara i kyl i väntan på transport.
 • Vid längre förvarings- och/eller transporttider förvara och skicka plasman fryst.

Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner. Skicka i början av veckan.

Skicka provet till följande adress:

CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut