Id-kontroll och märkning av prov

Utför identiteskontroll och märk provet före provtagningen.

Utför identitetskontroll före provtagning

  • Märk provet med streckkodsetikett (RID-nummer) eller personnummer och namn.
  • För prover till Tranfusionsmedicin (blodcentralen) och Patologen/Cytologen måste etikett med personnummer och namn sättas på röret
  • Placera etiketten rakt så att streckkoden kan läsas av. För provtagningsrör placeras den från proppen och rakt ner.
  • Grundregeln är ett rör/burk till varje etikett
  • Vid behov av transporthylsa/ytterburk, märk den med liten nummeretikett!
  • Se även Vårdgivarguidens information
    "Frågor och svar om blodsmittemärkning"

Märk provet så här