Kapillärt standardbikarbonat och calciumjon, fri, kB-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Joniserat calcium och standardbikatbonat
  • Fritt calcium och standardbikatbonat
  • Calciumjon och standardbikatbonat
  • Standardbikatbonat och calciumjon
  • StBik och calciumjon
Rapportnamn: Beställs som grupp kB-Kapillärt standardbikarbonat och calciumjon, fri, besvaras som kB-Standardbikarbonat respektive kB-Calciumjon, fri.
Indikationer / kompletterande analyser:
Sambeställning primärt för att underlätta barnprovtagning. För vuxna rekommenderas venösa prover.
Metod:
Potentiometri/ CO-Oximetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: konsultremiss.
 
Ingår även i aB/kB/vB-Blodgaser.
 
Provtagning:
 

Kapillärrör för blodgaser 100 µL
Mikrorör accepteras inte.

 

Dubbelprov ska tas p.g.a. stor risk för koagelbildning eller luftbubblor i rören.
Vid kapillär provtagning får fingret inte klämmas eller stasas. Det ger felaktiga analysresultat eftersom man får ett ökat tillflöde av andra vävnadsvätskor.

  1. Undvik att få in luft i kapillären. Kapillärröret försluts med platsproppar i båda ändarna.
  2. Blanda ordentligt genom att sakta vända kapillären flera gånger.

Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter efter provtagning.

Kapillärrör med endast calciumjon och/eller standardbikarbonat beställt får skickas med rörpost.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
  • Får skickas med rörpost!
Referensintervall:
Standardbikarbonat
Enhet: mmol/L
22 – 27

Calciumjon, fri
Enhet: mmol/L
1,02-1,31

Denna metod mäter fria kalciumjoner vid aktuellt pH, dvs pH-normering utförs ej.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Följande analys är ackrediterad: Calciumjon, fri.
Kommentar:
Luft i provröret ger sämre analysresultat pga pH-förskjutning i provet.