Lipider översikt

Klinisk Kemi och KUL erbjuder en omfattande diagnostik av metabola sjukdomar och lipidrubbningar där avancerade utredningar bedrivs i nära samarbete med högspecialiserade kliniker. Laboratoriet kan erbjuda ett stort utbud av både rutin- och specialanalyser vid utredning och diagnostik av bl.a. blodfettsrubbningar, rubbningar i kolesterol eller triglyceridomsättningen samt gallsyraomsättningen. Klinisk Kemi bedriver också aktivt forskning inom dessa områden. Nedan listas analyser som laboratoriet tillhandahåller inom området.

'Standardlipider'

Kolesterol, P-
Triglycerid, fP-
LDL-kolesterol, fP- Beräknad (Friedewalds formel)
HDL-kolesterol, P-

Apolipoproteinanalyser

Apolipoprotein A1, P-
Apolipoprotein B, P-
Apolipoprotein E, fS-
Lipoprotein(a), P-

Lipoproteinanalyser

Lipoproteinprofil, fS-
Lipidelfores, fS-

Övriga steroler och sterolmetaboliter

7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on, S-
Dehydrokolesterol, 7-, S-
Oxysteroler, S-
Oxysteroler, Csv-
Växtsteroler, S-
Gallsyror, fS-
Lathosterol, P- (forskningsanalys)

Fettlösliga vitaminer

Vitamin A, S- /Retinol, S-
Vitamin E /α-Tokoferol
25-OH-vitamin D, S-
1,25-OH-vitamin D-, S-

Genetiska analyser

Apo E genotypning, DNA- Apo B genotypning, DNA-

För analysrådgivning av blodfettsrubbningar och utförligare information, klicka på denna länk. Ni är också alltid välkomna att kontakta laboratoriet för vidare diskussion.

 

Faktaansvarig: Gösta Eggertsen, Överläkare