Kolesterol, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Kolesterol
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mmol/L ​
​0-<1 år​2,4-5,3
​1-14 år​2,7-5,9
​15-17 år flickor​2,4-6,0
​15-17 år pojkar​2,5-5,4
​18-30 år​2,9-6,1
​31-50 år​3,3-6,9
​≥51 år​3,9-7,8

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0-17 år: Kulasingam V, Benjamin P Jung et.al.; Pediatric reference intervals for 28 chemistries and immunoassays on the Roche cobas 6000 analyzer - A CALIPER pilot study; Clinical Biochemistry 43 (2010) 1045-1050
2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja