Triglycerid, fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-Triglycerid
Metod:
Enzymatisk, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Patienten bör vara fastande

Förvaring / transport:
Se Anvisning provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mmol/L ​.
​0-<1 år​0,59-2,6
​1-17 år​0,43-2,8
18 år​0,45-2,6
 

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0-17 år: Kulasingam V, Benjamin P Jung et.al.; Pediatric reference intervals for 28 chemistries and immunoassays on the Roche cobas 6000 analyzer - A CALIPER pilot study; Clinical Biochemistry 43 (2010) 1045-1050
2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.


Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja