25-OH-Vitamin D, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: S-25-OH-Vitamin D
Indikationer / kompletterande analyser:

Bedömning av Vitamin D-status.
D-vitaminbrist vid otillräcklig solexposition eller bristande D-vitaminintag i kosten. Rakit, osteomalaci eller osteoporos. D-vitaminbrist vid fettmalabsorption, ökade förluster vid nefrotiskt syndrom, vid dialys eller ökad nedbrytning vid behandling med vissa antiepileptika. Sekundär hyperparatyreoidism på grund av D-vitaminbrist. Oklar hypocalcemi. Tuberkulos.
Misstänkt Vitamin D-överdos, oklar hypercalciuri eller hypercalcemi.

Kompletterande analyser: P-Calcium, P-Albumin, P-Fosfat, fP-PTH, S-ALP, benspecifikt, S-Osteokalcin, Pt(U)-Calcium.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat (ej avhällt eller avhällt)
  • Rumstemperatur, max 1 dygn
  • Kyla, max 4 dygn
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryst, vid längre än 4 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
50 - 250
 
​< 25 ​nmol/L ​Brist
​25-49 ​nmol/L ​Risk för otillräcklig koncentration
​> 250 ​nmol/L Risk för toxicitet
 
Felkällor: Kraftig hemolys och lipemi
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja