Retinol, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • A-Vitamin
  • Vitamin A
Rapportnamn: S-Retinol
Indikationer / kompletterande analyser:

Tas vid misstanke om vitamin A-intoxikation eller vid uppföljning av substitutionsterapi. Kan även övervägas vid malabsorptionsutredningar.​

Metod:
Kromatografi (LC), UV-detektion
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.
Fasteprov rekommenderas pga. lipemisk interferens.​

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
1,0-3,3
Felkällor: Hemolyserade och/eller lipemiska prover ger osäkert resultat.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja