Lipoproteinfraktion, fS-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Lipoproteinfraktion
  • Lipidelfores
Rapportnamn: fS- Lipoproteinfraktion
Indikationer / kompletterande analyser:

​Fördjupad utredning av patienter med ovanligare former av lipidrubbningar. Hypertriglyceridemi med frågeställning om förekomst av kylomikroner i fasta.

Remiss:

Pappersremis: Konsultremiss
Diagnos/frågeställning ska alltid anges på remissen.

Länk till webbsida där konsultremiss finns för utskrift.

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fasteprov

Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov:

  • Kylt: Bör komma till laboratoriet inom 2 dygn
Referensintervall:
Se respektive analys.
Bedömning även av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:

Analysen utförs ca 1 gång per månad.

Ackreditering:
Nej
Kommentar:

fS- Lipoproteinfraktion inkluderar: fS-lipidelfores, S-Kolesterol, fS-Triglycerider, S-Apolipoprotein A1, S-Apolipoprotein B, fS-Apolipoprotein E samt bedömning av laboratorieläkare.