Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ

Beställa prover/analyser från Karolinska Universitetslaboratoriet ska vara enkelt, trots att vi har tusentals analyser i vårt sortiment.

Här finns information om:

  • hur du ansluter till elektroniska beställningar och svar
  • vilka remisser som du själv kan skriva ut
  • hur du beställer pappersremisser via vår Webbutiken
  • avstängning av pappersvar

Att beställa analyser från Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder alltid elektroniska beställningar och svar för de vanligaste analyser, oavsett journalsystem!

Elektronisk överföring direkt från/till journal

För att få svar (och göra beställningar) direkt i journalsystemen TakeCare eller CGMJ4 vänder ni er till respektive journalsystemsleverantör.

Labportalen - elektroniska beställningar och svar

Labportalen är lösningen för dig som inte har elektronisk överföring direkt till eller ifrån ditt journalsystem.

"en snabb, patientsäker och sökbar lösning"

Du loggar in via en webbaserad tjänst för att utföra beställningar och läsa provsvar. Att få svar och beställa i LabPortalen innebär inte någon extra kostnad utöver analyskostnaden.

Samtliga laboratoriespecialiteter är anslutna till Labportalen.

Efter beställningen kan provtagningen genomföras på valfri provtagningsenhet inom Karolinska Universitetslaboratoriet.

Det finns också möjlighet för er mottagning att själva genomföra provtagningen och skriva ut etiketter.

För beställning av Labportalen, fyll i en överenskommelse och skicka in till Kundservice.

Beställning av Webbtjänsten Labportalen

Allmänna villkor

 Våra utskrivbara specialremisser

En del av våra analyser kan enbart beställas på våra utskrivbara remisser

Remisser för analyser inom transfusionsmedicin

Remiss vid trombocytopeni och neutropeni

Remiss för immunbristsekvensering

Remisser för analyser inför transplantation

Remisser för metabola sjukdomar

Remisser för genetiska undersökningar

Remiss för Lokala närvårdsanalyser

Konsultationsremiss

Remisser för bårhusförvaring

 

Remiss för Tyreoidea analytisk interferensutredning

Exempel på ifyllnad

Hur du fyller i remisser till Transfusionsmedicin och Patologi

Webbutiken

Pappersremisser och papperssvar

Vid analysbeställningar kan du använda pappersremisser som du beställer kostnadsfritt från oss. Papperssvar skickar vi till alla som inte har tillgång till elektroniska direktsvar eller webbsvar.

Du som beställer på pappersremisser behöver säkerställa att du har den senaste versionen när du beställer analyser från Karolinska Universitetslaboratoriet. En gammal remissversion kan medföra att alla analyser inte kan utföras eller besvaras. Aktuella remissversioner finner du här!

I webbutiken kan du beställa remisser och övrigt materiel som till exempel streckkodsetiketter, broschyrer och patientanvisningar.

Aktivering av papperssvar

För TakeCare: se blankett Ansökan om aktivering av papperssvar för EDI kunder

Ifylld blankett scannas och skickas med e-post:

Kundservice

alternativ per post till:

Kundservice L2:U1
Karolinska Universitetslaboratoriet Solna
171 76 Stockholm

Blanketter för ansökan om aktivering av pappersvar i TakeCare