1,25-OH-vitamin D, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • 1,25-(OH)2-vitamin D
  • Vitamin D, 1,25-dihydroxi-
  • Kalcitriol
  • Dihydroxi-vitamin D, 1,25-
  • Dihydroxi-vitamin D
Rapportnamn: S-1,25-OH-vitamin D
Indikationer / kompletterande analyser:

Huvudindikation är svår njurinsufficiens med nedsatt 1alfa-hydroxylasnivå i njurarna som leder till sänkt nivå av 1,25 dihydroxy vitamin D i blodet. S-1,25-OH-vitamin D kan också vara av värde vid utredning av tillstånd med granulomatös vävnad samt vid utredning av oklara rubbningar i kalcium-, magnesium- och fosfatomsättningen.
OBS! Vid bedömning av D-vitamin-status (ex. D-vitamin-brist) skall i stället S-25-OH-Vitamin D beställas, då nivån av 25-hydroxi-vitamin D bäst speglar D-vitamin-poolen i kroppen.

Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 2 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G​
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt, max 4 dygn
  • Fryst, vid längre än 4 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
48- 190
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 ggr/ vecka.
Ackreditering:

Ja