Växtsteroler, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Kampesterol
  • Sitosterol
Indikationer / kompletterande analyser:
S-Växtsteroler utförs vid misstanke på fytosterolemi (sitosterolemi), en sjukdom som kliniskt är mycket lik familjär hyperkolesterolemi men kräver en annan behandling. Analysen kan också vara av visst värde som markör för sterolabsorption.
Metod:
Kromatografi (GC), masspektrometri
Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

Rör med koagulationsaktivator, röd propp

Minst 0,5 mL serum.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 1700 G

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Kylt, max 24 h
  • Fryst, vid längre än 24 h förvaring
Referensintervall:

Bedömning av laboratorieläkare.

I normalfallet kvantiteras endast de två kvantitativt dominerande växtsterolerna i serum, sitosterol och kampesterol. Normalt är serumnivån av dessa två växtsteroler <0,02 resp 0,03 mmol/L. Hos patienter med sitosterolemi brukar sitosterolnivåerna ligga mellan 0,3 och 1,6 mmol/L, kampesterolnivåerna brukar vara cirka hälften av sitosterolnivåerna.

Svarsrutiner:
Analys utförs efter överenskommelse med Klinisk kemi, via kundservice. Telefon 08-123 719 99.
Ackreditering:

​Nej