HDL-kolesterol, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-HDL-kolesterol
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mmol/L ​.
​0-14 år​0,7-1,9
​15-17 år flickor​0,6-2,2
​15-17 år pojkar​0,7-1,8
​≥18 år kvinnor​1,0-2,7
​≥18 män​0,8-2,1

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0-17 år: Kulasingam V, Benjamin P Jung et.al.; Pediatric reference intervals for 28 chemistries and immunoassays on the Roche cobas 6000 analyzer - A CALIPER pilot study; Clinical Biochemistry 43 (2010) 1045-1050
2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja