Apolipoprotein B/Apolipoprotein A1 (kvot), P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Apo B/Apo A1(kvot)
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Vid beställning av kvoten P-Apo B/Apo A1 erhålls automatiskt svar på P-Apolipoprotein B och P-Apolipoprotein A1.
Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst plasma. 
Referensintervall:

< 1

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Nej