Apolipoprotein E, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fS-Apolipoprotein E
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av patienter med förhöjda nivåer av triglycerider i plasma med eller utan samtidig stegring av totalkolesterol.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

(Ingår även i fS-Lipoproteinfraktioner)
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fasteprov

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: mg/L
23 - 63

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej