Lipoproteinprofil, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Beställs som fS-Lipoproteinprofil, men besvaras enligt Kommentar nedan
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid utredning av lipidmetabola rubbningar, vid hyperlipidemier och metabolt syndrom.
Metoden kan diagnostisera hyperglycerolemi (pseudohypertriglyceridemi).

Tilläggsinformation

Lipoproteiner delas in i olika klasser med avseende på deras specifika täthet som i sin tur är inverst korrelerad till deras respektive storlek.  I den aktuella metoden används gelfiltrering för att fraktionera lipoproteinerna efter storlek och på så sätt isolera de olika klasserna: VLDL, LDL och HDL.
Superose6® är en gel som består av porösa sfärer i mikroformat. Mindre lipoproteiner är tillräckligt små för att passera in i gelpärlorna, varför deras elueringstid blir direkt beroende av lipoproteinpartiklarnas storlek, medan större partiklar, som passerar utanför sfärerna, eluerar ut först. Kolonneluatet blandas med triglycerid- resp. kolesterol-reagens och absorbansen mäts vid 500 nm. På så sätt genereras en s.k. lipoproteinprofil, där arean under kurvorna är proportionell mot mängden kolesterol resp. triglycerid i provet. Koncentrationerna av kolesterol och triglycerider i de enskilda lipoproteinklasserna (dvs. VLDL, LDL och HDL) beräknas sedan genom integrering.

Diagnosen hyperglycerolemi eller pseudohypertriglyceridemi kan också fastställas med denna metod. Detta tillstånd orsakas av strukturella förändringar i X-kromosomen (punktmutationer eller större deletioner), som ger en funktionell brist på enzymet glycerolkinas (GK). Patienterna har höga nivåer av glycerol i plasma. Eftersom de kolorimetriska/enzymatiska metoder med vilka man bestämmer triglyceridnivåerna i plasma använder glycerol som substrat (efter att triglyceriderna spjälkats med lipoproteinlipas) får dessa patienter falskt förhöjda nivåer av triglycerider. När tillståndet orsakas av en punktmutation i GK-genen är detta dock av ringa klinisk relevans (förutom under barndomen när en sämre förmåga att klara fasta har beskrivits), men om det felaktigt tolkas som hypertriglyceridemi riskerar patienterna att utsättas för långa (och ineffektiva) behandlingar för att sänka de fiktiva triglyceridnivåerna.

Referens:
Parini P, Johansson L, Bröijersén A, Angelin B, Rudling M. 2006. Lipoprotein profiles in plasma and interstitial fluid analyzed with an automated gel filtration system. Eur J Clin Invest. 36:98-104.

Metod:
Kromatografi (LC), fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: KonsultremissProvtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fasteprov

Minst 0,5 mL serum. Centrifugeras och förvaras kylt inom en timme. Frys centrifugerat och avhällt prov vid förvaring längre än två dygn innan transport till laboratoriet (se nedan).

Provmängden kan minskas till 0,1 mL efter överenskommelse med jourläkare på Klinisk kemi.

Även andra kroppsvätskor (pleuravätska, perikardvätska) kan analyseras men kräver då ett samtidigt taget serumprov (ej nödvändigtvis fasteprov) för beräkning av kvot mellan kroppsvätska och serum.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 timme


Centrifugering:

  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G


Centrifugerat prov:

  • Kylt: max 2 dygn


Centrifugerat och avhällt prov

  • Fryst: Vid förvaring/transport längre än 2 dygn
Referensintervall:

Bedömning av laboratorieläkare.

Svarsrutiner:
Analys utförs 1 gång per månad.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

fS-Lipoproteinprofil inkluderar:

fS-VLDL-Kol profil
fS-VLDL-Trigl profil
fS-LDL-Kol profil
fS-LDL-Trigl profil
fS-HDL-Kol profil
fS-HDL-Trigl profil
fS-Kolesterol,profil
fS-Triglycer, profil

fS-Triglycer, profil svaras utan glycerol vilket kan medföra diskrepans mellan denna metod och fP-Triglycerid.