Tokoferol, alfa-, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • E-Vitamin
  • Vitamin E
Rapportnamn: S-alfa-Tokoferol
Metod:
Kromatografi (LC), UV-detektion​
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.
Fasteprov rekommenderas pga. lipemisk interferens.​

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
14-37
Felkällor: Hemolyserade och/eller lipemiska prover ger osäkert resultat.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja