Oxysteroler, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • 27-hydroxikolesterol
  • 7 alfa-hydroxikolesterol
  • 7-ketokolesterol
  • Kolestan-3beta, 5alfa, 6beta-triol
Indikationer / kompletterande analyser:
P-Oxysteroler är en förstahandsanalys vid misstanke på Cerebrotendiös Xanthomatos (CTX). Vid detta tillstånd ser man alltid låga nivåer av oxysterolen 27-hydroxikolesterol. Normalt är denna nivå 90-230 ng/mL, vid CTX är nivån oftast < 10 ng/mL. Vid obehandlad CTX ser man en kraftig förhöjning av en annan oxysterol, 7 alfa-hydroxikolesterol. Normalt är plasmanivån av denna steroid 10-120 ng/mL. Vid obehandlad CTX är nivån oftast > 400 ng/mL.

P-Oxysteroler är också en viktig analys vid misstanke på Niemann Pick typ C (NPC). Vid denna sjukdom är nivåerna av 7-ketokolesterol och kolestantriol förhöjda (> 39 ng/mL respektive > 34 ng/mL).

P-Oxysterolanalys kan också ge diagnostisk information vid misstanke på Hereditär spastisk pares typ SPG5. Vid denna sjukdom är plasmanivån 27-hydroxikolesterol kraftigt förhöjd.
Metod:
Kromatografi (GC), masspektrometri
Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp.

Minst 0,5 mL plasma.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 1375 G

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Kylt, max 24 h
  • Fryst, vid längre än 24 h förvaring
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs efter överenskommelse med Klinisk kemi telefon 08-123 719 99.
Ackreditering:

​Nej