7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • 7-OH-Kolestenon
  • Kolestenon-7-OH
  • Hydroxikolestenon, 7-alfa-
Rapportnamn: S-7-OH-Kolestenon
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke på störningar i eller förändringar av gallsyrasyntesen, exempelvis vid diarrée- och malabsorptionstillstånd, eller allvarliga sjukdomstiillstånd i levern som gallstas eller leverinsufficiens.

Tilläggsinformation

Analysen bestämmer kvantitativt serum-7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on (alternativ benämning S-7-OH-Kolestenon), som är en markör för gallsyrasyntesen, där serumkoncentrationen har visats vara proportionell mot gallsyrasyntesens omfattning. 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on är en mellanprodukt i gallsyrasyntesen i levern, och kan enzymatiskt omvandlas till antingen cholsyra eller chenodeoxycholsyra.
7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on är en hydrofob molekyl som i blodbanan transporteras i olika lipoproteinpartiklar, framför allt sådana innehållande mycket kolesterol som LDL. Halten av 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on kommer härigenom att variera med kolesterolnivån. För att kompensera detta bestäms kvoten mellan 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on i serum och och total kolesterol i plasma.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss.​
Provtagning:
1. serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp (för 7-OH-Kolestenon)

2. Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp (för Kolesterol)

En mindre dygnsvariation kan förekomma; ev. kan det vid upprepade provtagningar vara fördelaktigt att dessa utföres på förmiddagen.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Skriv på röret om det är plasma eller serum
  • Kylt, max 1 dygn
  • Fryst, vid längre än 1 dygns förvaring​
Referensintervall:
Enhet: nmol/mmol
2,5-25,0

Resultatet för S-7-OH-Kolestenon avser kvoten mellan 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on (nmol/L) i serum och Kolesterol (mmol/L) i plasma.

Alkoholintag ett par timmar före provtagningen kan höja serumnivån av 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on.
Svarsrutiner:
Analys utföres 2 gånger per månad.
Ackreditering:

​Nej