Apo E genotypning, DNA-

Klinisk kemi

Rapportnamn: DNA-Apo E genotyp
Indikationer / kompletterande analyser:
Minnesutredning, hyperlipidemiutredning. Genotypen ApoE E4 förekommer i högre grad hos patienter med Alzheimers sjukdom. Viss association finns också mellan homozygoti för E2 (E2/2) och sk hyperlipidemi typ III.
Metod:
PCR med allelspecifika hydrolyseringsprober
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

OBS Provet får inte centrifugeras!

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 3 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Svaret redogör för patientens genotyp.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Vid frågor kontaktas Klinisk kemi, telefon 08-123 719 99.