Karolinskas nyårskarameller 2023

Nyhet

2023. Här bjuds du på en sprakande återblick på det gångna årets intressanta nyheter och minnesvärda guldkorn från Karolinska Universitetssjukhuset.

JANUARI

Hög patientnöjdhet på Karolinska: 94 procent av patienterna upplever vården som bra eller mycket bra Mest nöjda var cancerpatienterna
För Karolinska Universitetssjukhuset är det viktigt att följa data och ta lärdomar av patienters synpunkter för att hela tiden utmana arbetssätt och förbättra vårdens kvalitet.

Universitetssjukhusöverläkare - nytt uppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset
Överläkare – och sedan? Det har saknats ett steg i karriären för mycket framstående läkare som utmärker sig i sitt kliniska arbete, det vill säga i arbete med patienterna.

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet skapar Sveriges första innovationsmiljö för utveckling av precisionsmedicinska teknologier
Beslutet att etablera en samlad gemensam innovationsmiljö för sjukvård, forskning och precisionsmedicinska teknologier i Solna och Huddinge är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av området precisionsmedicin.

FEBRUARI

Ett års krig – Karolinska Universitetssjukhuset har tagit emot flest patienter från Ukraina
Sverige har sedan kriget inleddes tagit emot 69 patienter från Ukraina. 43 av dem har vårdats på Karolinska Universitetssjukhuset. Bland dessa finns både skadade soldater och cancersjuka civila.

Karolinska Universitetssjukhuset bäst i landet på aortaklaffbyte via kateter
Dödligheten vid aortaklaffingrepp – TAVI – har minskat från 7,5 till 0,2 procent sedan starten för femton år sedan. Det är den lägsta siffran i landet.

Positivt ekonomiskt resultat för Karolinska Universitetssjukhuset för tredje året i rad
Karolinska Universitetssjukhuset redovisar ett resultat på +18 miljoner kronor för år 2022. Omsättningen uppgick till 24,9 miljarder kronor. 

MARS

Newsweek rankar Karolinska som Europas bästa sjukhus
Med en sjätte plats når Karolinska Universitetssjukhuset sin hittills bästa placering i tidskriften Newsweeks ranking ”World´s Best Hospitals 2023”.

Ny behandling hjälper covid-19-patienter med nedsatt immunförsvar
Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan drabbas av kvarstående aktiv covid-19. På medicinska enheten för infektion på Karolinska Universitetssjukhuset finns nu en etablerad metod som kan fungera på infektionen.

Patienternas nattsömn upp på dagordningen
Sedan hösten 2020 har en grupp sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset arbetat med ett implementeringsprojekt för att förbättra inneliggande patienters sömn.

APRIL

Karolinska Universitetssjukhuset först med precisionsmedicinsk analys för metastaserad prostatacancer
Klinisk patologi och cancerdiagnostik på Karolinska Universitetssjukhuset blir första sjukhuset i Sverige att analysera mutationer i cellfritt DNA hos patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Forskning på Karolinska Universitetssjukhuset ska stärka canceröverlevares möjligheter att bli föräldrar
Hon är en av få i världen som lyckats återtransplantera äggstocksvävnad med så gott resultat att patienten lyckades bli gravid. Under våren startar Kenny Rodriguez-Wallberg nya forskningsprojekt för att göra metoden mer effektiv.

Nyutexade: 30 barnpalliativa ombud
I veckan slutfördes den första barnpalliativa ombudsutbildningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Cirka 30 deltagare med olika professioner kan nu titulera sig palliativa ombud inom barnsjukvård.

MAJ

5-årsutvärdering av Europeiska referensnätverken i mål
Europeiska referensnätverken (European Reference Networks), ERN, sammankopplar den främsta expertisen i Europa för att hantera komplexa och ovanliga medicinska tillstånd som kräver en koncentration av kunskap och resurser.

Karolinskas nya intensivvårdshelikopter på plats
Nu är den nya helikoptern i Karolinska-färger äntligen här och den nyttjas av Karolinskas intensivvårdsteam för att rädda liv i hela Norden.

Ny omvårdnadsstrategi lanseras på internationella sjuksköterskedagen
För att stärka sjukhuset inom ledarskap, innovation, förbättringsarbete och professionell utveckling inför sjukhuset nu sin första omvårdnadsstrategi.

JUNI

Karolinska Universitetssjukhuset hjälper Lettland att komma i gång med levertransplantationer
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge hjälper ett universitetssjukhus i Lettlands huvudstad Riga att starta upp en verksamhet runt levertransplantationer.

Internationell expertgrupp knäckte koden till olösta diagnoser
Närmare hundra experter från 27 länder var på plats i helgen för att försöka identifiera sjukdomar hos 14 patienter som saknar diagnos.

Multidisciplinär dagvård erbjuds patienter med diabetes
Inte sällan drabbas en patient med diabetes även av njursjukdom och hjärtkärlsjukdom. I ett samarbetsprojekt erbjuds därför dessa en multidisciplinär dagvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

JULI

Karolinska flaggar för Pride
Karolinska Universitetssjukhuset flaggar under Pride i både Solna och Huddinge. 

KI och Karolinska Universitetssjukhuset stärker satsningen på avancerade cell-, gen- och vävnadsterapier genom att etablera Karolinska ATMP-centrum
Karolinska Universitetssjukhusets direktör Björn Zoëga och Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson har undertecknat ett avtal om att etablera ett nytt gemensamt centrum för avancerade cell-, gen-, och vävnadsterapier.

Ny trend i sociala medier: 50-100 000 steg på en dag (karolinska.se) - Frieder Braunschweig, kardiolog på Karolinska Universitetssjukhuset, ger expertråd.
Frieder Braunschweig, kardiolog på Karolinska Universitetssjukhuset, ger expertråd.

AUGUSTI

Forskningsundersköterskan Josephine arbetar med morgondagens cancerbehandlingar
- Jag tycker det är jätteviktigt att lyfta vilka möjligheter man får genom att tillsätta en forskningsundersköterska i kliniska studier – det kan liksom inte bli fel, menar Josephine Johansson, forskningsundersköterska på Cancerstudieenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

"Man behöver ha koll på alla diskrimineringsgrunder"– Så jobbar jämlikhetsgruppen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Jämlikhetsgruppen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vill öka medvetenheten och kunskapen om hur man är med varandra – och hur man bemöter patienter

5 frågor om nya fästingsmittan – infektionsläkaren svarar
Du har säkert hört om den nya fästingsmittan neoehrlichios, som det har rapporterats om i media på sistone. Här besvaras de vanligaste frågorna om smittan av Hedvig Glans, infektionsläkare och bitr överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

SEPTEMBER

Karolinska Universitetssjukhuset först i världen att pröva läkemedel från giftsvampar mot njurcancer
I en ny klinisk studie vid Karolinska Universitetssjukhuset har första patienten blivit behandlad med ett läkemedel vars verksamma ämne kommer från en av Sveriges giftigaste svampar.

Medarbetare bakom grön endoskopi prisas
Charlotte Höög prisas av Svenska Läkaresällskapet för sina hållbarhetsinsatser på GI Endoskopi.

Pilotprojekt för ökad patientinvolvering på Karolinska
För Karolinska är patientinvolvering och patientinflytande av största vikt. I höst startas även ett pilotprojekt med utbildning av patientrepresentanter.

OKTOBER

Sjukhuset ställer om för att ta hand om fler patienter trots en ansträngd ekonomi
Reviderad bemanning och nya arbetssätt ska säkra en fortsatt god patientvård. Karolinska Universitetssjukhuset ställer om för att möta det svåra ekonomiskt läget.

Innovativa lösningar som minskar plastkonsumtionen i laboratoriet
Tre procent av all plast i världen kommer från sjukhus- och forskningsmiljö. En stor del av avfallet kan kopplas till forskningslaboratorier. På avdelningen för klinisk bakteriologi och virologi vid Karolinska universitetssjukhuset tar en arbetsgrupp fram nya innovativa lösningar för att minska plastkonsumtionen.

Stamcellstransplantation vid systemisk skleros – ett uppdrag inom nationell högspecialiserad vård
Karolinska Universitetssjukhuset tar inom ramen för nationell högspecialiserad vård (NHV) emot patienter som lever med systemisk skleros, en svår och ovanlig autoimmun sjukdom. 

NOVEMBER

Ny återbesöksmottagning för barn invigs
Barninfektionsmottagningen och barnakutens nya återbesöksmottagning flyttar in i gemensamma lokaler på Karolinska i Solna.

Karolinska Universitetssjukhuset tar över ordförandeskapet i EUHA
Under ordförandeperioden som stäcker sig till juni 2024 kommer Karolinska att prioritera två av sjukvårdens största utmaningar; kompetensförsörjning och effektivitet. De modeller som Karolinska utvecklat inom dessa områden kan nu komma att spridas till fler sjukhus inom EUHA.

Karolinska Universitetssjukhuset blir del av undervisningen vid Harvard Business School
Harvard Business School i Boston har gjort en fallstudie på Karolinska Universitetssjukhuset som kommer att användas i undervisningen av studenter och personer med ledande befattningar.

DECEMBER

Karolinska Universitetssjukhuset tecknar samarbetsavtal med två sjukhus i Ukraina
För att öka utbytet och stödja sjukvården i Ukraina har Karolinska Universitetssjukhuset tecknat Memorandum of Understanding med sjukhusen Kryvyi Rih City Clinical Hospital i Kryvyi och Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv.

Bolibompa-Draken följer med till Barnakuten
Draken och Iris har gjort illa sig och får besöka Barnakuten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Här ser du hur ett besök på barnakuten kan gå till.

Sjuksköterskor från Karolinska Universitetssjukhuset ska bidra till bättre intensivvård i Europa
Bristen på specialistsjuksköterskor är en utmaning i både Sverige och Europa, inte minst inom intensivvården. Det har pandemin och det förändrade världsläget gjort extra tydligt. Därför ska sjuksköterskor från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset delta i ett treårigt europeiskt samarbete – EUCARE.