Multidisciplinär dagvård erbjuds patienter med diabetes

Nyhet

Inte sällan drabbas en patient med diabetes även av njursjukdom och hjärtkärlsjukdom. I ett samarbetsprojekt erbjuds därför dessa en multidisciplinär dagvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

”Tre för priset av en” – så beskrivs denna speciella typ av dagvård av Sophia Rössner, bitr överläkare och sektionschef på ME Endokrinologi på Karolinska i Huddinge.

– Diabetes medför ökad risk för såväl njursjukdom som hjärtkärlsjukdom. Både sjukdomarna och behandlingarna går ihop idag, förklarar Sophia:

– Förut arbetade man mest med blodsockersänkande behandling, men de behandlingar som finns idag har gett oss nya mediciner som täcker in alla dessa tre tillstånd, och då behöver vi också samarbeta.

Sophia Rössner.

Sophia är diabetesläkare och tillsammans med kollegorna på njurmedicin och kardiologen växte en tanke på ett samarbete dem emellan fram.

– Vi såg en stor fördel med att göra en gemensam insats för patienter med diabetes i grunden plus njursjukdom och/eller hjärtkärlsjukdom. Dessa kommer ju främst till oss från vårdcentralen för punktinsatser, och genom att jobba multidisciplinärt kan vi erbjuda patienterna att få träffa tre specialister vid ett och samma tillfälle.

Fokus på livsstil och riskfaktorer för övervikt

Sagt och gjort, det första tillfället gick av stapeln under våren 2023. Det var en stor framgång, berättar Sophia.

Den vanliga dagvården måndag till onsdag modifierades denna vecka till att bli multidisciplinär.

– En hjärtsjuksköterska och en läkare från kardiologen föreläste om levnadsvanor och kopplingen mellan diabetes och hjärtsjukdom, en läkare från njurmedicin pratade om njursvikt och en diabetolog pratade diabetes.

På plats fanns även en dietist, en sjukgymnast och en fotterapeut, och fokus låg på livsstil och överviktsfaktorer.

De medarbetare som deltog var Linda Mellbin, Matthias Lidin, Alexandra Nowak, Johan Hoffstedt, Maria Segerström och Ellinor Björk.

Fler tillfällen i höst – patienter eftersöks

Detta var uppskattat av patienterna, men också ett bra utbildningstillfälle för både specialisterna och för ST-läkare, framhåller Sophia.

Det är redan inplanerat två tillfällen till i höst, preliminärt vecka 36 och 46. Men hjälp behövs för att hitta deltagare.

– Eftersom dessa patienter normalt finns i primärvården så behöver vi hjälp att fånga upp dem. Även kollegor på andra enheter på sjukhuset får gärna skicka lämpliga kandidater till oss, avslutar Sophia.

För att delta så skickar man en remiss till ME Endokrinologi i Huddinge och anger att man vill ha ”HND-dagvård” (Hjärta-Njure-Diabetes-dagvård).

Text: Josefine Franking