Universitetssjukhusöverläkare - nytt uppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

KARRIÄRSTEGEN. Överläkare – och sedan? Det har saknats ett steg i karriären för mycket framstående läkare som utmärker sig i sitt kliniska arbete, det vill säga i arbete med patienterna. På Karolinska Universitetssjukhuset införs nu uppdraget universitetssjukhusöverläkare.

– Karolinska Universitetssjukhuset ska ligga i framkant. Det här är ett sätt att vässa vår kliniska spets genom att attrahera och behålla de bästa medarbetarna, säger Annika Tibell, FoUUI-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Universitetssjukhusöverläkare är ett nytt och tidsbegränsat uppdrag på till att börja med två år för framstående läkare som arbetar med hela universitetssjukvårdsuppdraget; det vill säga vård, forskning och utbildning. 

– På Karolinska kommer en universitetsöverläkare att ha ett särskilt ansvar för sina läkarkollegors vidarebildning. Medarbetarnas livslånga lärande är avgörande för att Karolinska Universitetssjukhuset ska förbli i den internationella kunskapsfrontlinjen, säger Annika Tibell.

En universitetssjukhusöverläkare ska fungera som handledare för andra läkare med specialistkompetens och ha ett fokus på att hjälpa till med deras vidareutbildning. Uppdraget kan utformas lite olika beroende på verksamhetens behov, men en grundtanke är att hon eller han på olika sätt ska bidra till att vetenskapliga resultat och ny kunskap snabbare kommer till användning i vården. 

Hur många universitetssjukhusöverläkare som kommer att vandra i korridorerna på Karolinska framöver går inte att säga idag. Det är upp till varje enhet på sjukhuset att avgöra hur de kan använda sig av den nya möjligheten och hur stort deras behov är av titeln. 

– Jag ser fram mot att få våra universitetssjukhusöverläkare på plats. Det här ett sätt att höja kompetensen och binda samman vårt tredelade uppdrag: vård, forskning och utbildning. Det kommer att stärka sjukhusets konkurrenskraft och gynnar införandet av ny kunskap i vården, säger Svante Norgren, chef för Tema Barn.


Grundkrav på en universitetssjukhusöverläkare

  • Överläkare och minst 7 år efter specialistexamen
  • Klinisk spetskompetens inom verksamhetens högspecialiserade uppdrag
  • Docent med pågående aktiv forskning, helt eller delvis finansierat genom egna anslag, inom verksamhetens uppdrag
  • Minst två anställningsår vid Karolinska Universitetssjukhuset

Uppdraget innebär

  • Deltagande utbildningsuppdraget med särskilt fokus på att driva medarbetares kontinuerliga kompetensutveckling för Karolinskas högspecialiserade uppdrag
  • Kliniskt arbete minst på halvtid, undantagsvis 30 procent för adjungerad lektor/professor och kombinationstjänster.
  • Ett tidsbegränsat uppdrag på 2 år + 2 år. Efter 2 år sker en nya bedömning av tema-eller funktionschef, med stöd av tema-och funktionsprefekt och FoU-chef. Efter 4 år krävs ny central sjukhusprocess.