Karolinskas nya intensivvårdshelikopter på plats

Nyhet

Förra året började en tillfällig intensivvårdshelikopter användas i väntan på den beställa. Nu är den nya helikoptern i Karolinska-färger äntligen här och den nyttjas av Karolinskas intensivvårdsteam för att rädda liv i hela Norden.

Karolinskas nya helikopter som nu har tagits i bruk är av typen AW139, som är norra Europas första ambulans/intensivvårdshelikopter av benämningen HICAMS (som betyder Helicopter Intensive Care Medical Service). Den är utrustad med avisningssystem som gör de möjligt att flyga under isbildningsförhållanden, när de andra helikoptrarna normalt måste stanna på backen.

– Normalt står en helikopter på marken en fjärdedel av tiden på grund av dåligt väder. Med den här helikoptern är tillgängligheten i princip obegränsad, förutom när den behöver service, säger Lars Falk, verksamhetschef på enheten Intensivvård och transport på Karolinska Universitetssjukhuset.

ECMO-teamet står redo för att åka till en svårt sjuk patient.

Kabinen är specialutrustad och utrustningen anpassad till helikoptertypen och för att exempelvis kunna genomföra avancerade intensivvårds- och ECMO-transporter.

– Vi kan hämta patienter som behöver Karolinskas högspecialiserade vård från sjukhus i hela landet. Den fungerar i princip som en flygande intensivvårdsavdelning, säger Lars.

Högspecialiserade medarbetare

Förutom de två piloter som flyger helikoptern så finns fyra platser för ITC:s transportteam i kabinen och de har mycket god åtkomlighet till patienten då båren är centralt placerad på tvären i kabinen.

– Teamen kan bestå av upp till fyra personer. Alla har genomgått simuleringsövningar tillsammans med piloter, och ihop med piloterna utgör de en oslagbar kombination i att leverera högspecialiserad vård till hela Sverige, säger Lars och förklarar:

– Läkare och sjuksköterskor jobbar med samma högspecialiserade vård på Karolinska som den vård de utför under transporten. Det innebär att det nyfödda barnet får åka med en erfaren neonatolog och den svårt sjuke traumapatienten med intensivvårdsteam från traumavården.

Längre flygtid än andra helikoptrar

Helikoptern är dessutom utrustad med senaste moderna teknik för högsta möjliga flygsäkerhet. Den har även ny modern navigeringsteknik som med hjälp av GPS-system möjliggör instrumentlandningar i dålig sikt direkt till sjukhus som är godkända för de nya PINS-systemet.

Den kan samtidigt flyga längre än övriga liknande helikoptrar. Som absolut längst kan den flyga i mycket bra väderförhållande i max ca 4 timmar i 260 km/tim om den är fulltankad. Den långa flygtiden är möjlig eftersom den har extra bränsletank.

Exakt prestanda och möjligheter påverkas av väderförhållanden, flygprocedurer, flyghöjd, temperatur, vikten på helikoptern och dess last samt vilken typ av startplats som används.

Över 150 direkt livräddande insatser på ett år

Redan i april förra året började Karolinska Universitetssjukhuset använda en tillfällig helikopter i väntan på att den beställa intensivvårdshelikoptern tillverkades. Under första året med denna intensivvårdshelikopter har 200 transporter lyft och 100 barn har blivit transporterade.

– 50 patienter fått ECMO-vård under transporten, och helikoptern varit direkt livräddande i över 150 fall. Vi har räddat flera barn som vi inte hade hunnit fram till med flygplan. Helikoptern kan spara över en timma i transporttid genom att kapa omlastning på flygplatser, berättar Lars. Han fortsätter:

– För mig har det alltid varit glasklart att en helikopter skulle passa Karolinskas högspecialiserade uppdrag, och bara under året som gått har vi räddat flera liv som vi annars inte skulle hunnit fram till. Jag vill inte bara tacka all personal för deras insatser under året utan också sjukhusledningen som vågade ta det här steget. Det här flyttar gränserna för Karolinska, vi är inte bara stockholmarnas sjukhus – utan hela Sveriges och Nordens.

Se nya helikoptern lyfta

FAKTA: ITC

Helikoptern används främst av ITC (IntensivvårdsTransportCentrum) som består av nedan transportteam:
AITT- teamet som transporterar vuxna intensivvårdspatienter.

ECMO- teamet som transporterar ECMO-patienter.

PETS- teamet som transporterar barnpatienter i åldrar 0-18 år.

ANTS- teamet som transporterar nyfödda neonatala patienter.

Mer information om ITC för vårdgivare: https://www.karolinska.se/for-vardgivare/funktion-barn-perioperativ-medicin-intensivvard-och-transport/itc2/